Seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2023-2024

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává 5. ScioŠkola - základní škola, zveřejňuje v souladu s § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), seznam uchazečů o vzdělávání v prvním ročníku ScioŠkoly od následujícího školního roku s výsledkem řízení u každého uchazeče:

6. 4. 2023| Michaela Klokočníková

Přijatí uchazeči:
2023-09-00-00001
2023-09-00-00002
2023-09-00-00003
2023-09-00-00004
2023-09-00-00005

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Proti těmto rozhodnutím je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dní ode dne zveřejnění tohoto seznamu, a to prostřednictvím ředitele ScioŠkoly u Magistrátu hlavního města Prahy.