AKTUÁLNĚ PŘIJÍMÁME ŽÁKY OD 1. DO 5. TŘÍDY

Učíme, jak vzít zodpovědnost za svou budoucnost do vlastních rukou

Společně s dětmi tvoříme školu, která připravuje na budoucí výzvy. Pomáháme poznat vlastní silné i slabé stránky. Vedeme děti k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili dobře.

AKTUÁLNĚ
08. 11. 2021 | Hledáme hospodářku, průvodce, asistenta pedagoga, klubáka. Děti se hrnou do naší školy, a tak... Více Hledáme hospodářku, průvodce, asistenta pedagoga, klubáka
12. 11. 2020 | Možnosti přestupu. Aktuálně máme několik volných míst v 1.– 5. ročníku. Možná jedno z těchto... Více Možnosti přestupu

Dovednosti, s nimiž lze obstát v budoucnosti

Svět se mění stále rychleji. Chceme, aby se děti připravily na budoucnost plnou změn a netušených příležitostí.

 

Podporujeme vnitřní motivaci k učení 

Chuť poznávat je vrozená. Děti ovlivňují, co a jak se budou učit. Necháváme na každém, jakou cestou se vydá k cíli.

Učení probíhá dobře jen v bezpečném prostředí

Budujeme dobré vztahy. Přijímáme zodpovědnost za sebe i své okolí. Společně stanovujeme a dodržujeme pravidla.

otazník

POZOR

!!! Den otevřených dveří !!!

který se měl konat dnes 29. 11. je z důvodu karantény

přeložen na leden. 

O termínu vás budeme včas informovat.

Informace o zápisech do 1. ročníku včetně předběžné elektronické přihlášky najdete zde

Každý rok pořádáme ScioŠkoly nanečisto, kde si mohou děti vyzkoušet, jaké to u nás ve škole je a jak to tu chodí. Termíny  zveřejníme během prosince. Více informací najdete zde.

Tvoříme inspirativní prostředí, kde jde učení (skoro) samo

Každá ScioŠkola je trochu jiná, byť ve všech vycházíme ze stejných principů a uplatňujeme stejné metody. Základem našeho přístupu je kombinace pestré škály formátů, v nichž se děti učí, důraz na zážitkové vzdělávání a velký podíl dětí na chodu školy.

Poznávání přirozeně napříč předměty

Nekouskujeme poznávání podle předmětů, ale podle toho, jak se věci ve světě dějí. Velká část práce se odehrává v projektech vycházejících z každodenního života, v kterých poznatky přicházejí v souvislostech.

Zaměření na rozvoj sociálních dovedností

Ve ScioŠkole se děti nepotkávají jen se spolužáky ve své třídě, která je sama o sobě multiročníková. Vedle toho máme vyhrazený čas i pro práci ve skupinách, kde se potkávají děti úplně ze všech ročníků. Rozvíjíme tím schopnosti dětí pracovat v týmu a kolektivu a vnímat potřeby druhých.

O náplni části výuky si rozhodují děti samy

Během týdne mají děti vždy vymezený prostor, jehož náplň si určují samy. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat a rozvrhnout si čas, dosahovat cílů. Konkrétní oblast necháváme na dětech.

Vaše preference

nesouhlasímsouhlasím
nesouhlasímsouhlasím
nesouhlasímsouhlasím
nesouhlasímsouhlasím
nesouhlasímsouhlasím
Zeptejte se na to, co vás zajímá

IMG 20210120 112353 (1)

Jaroslava Tykalová
Vedení školy

jaroslava.tykalova@scioskola.cz

603175742

Možnost přestupu

Zaujal vás koncept ScioŠkol? Je vaše dítě ve stávající škole nešťastné a chcete, aby chodilo do ScioŠkoly? Je to snadné. Školy si formality přestupu vyřeší mezi sebou. Přestoupit do ScioŠkoly můžete kdykoliv během školního roku. Více informací najdete zde, případně nás můžete kontaktovat na e-mailu: praha13@scioskola.cz

Návštěvní úterky

od 7. prosince

každé úterý 16:00 až 18:00

  • Jsme tu vždy pro vás. Dejte nám vědět, kdy přijdete a o více se nestarejte. Zkrátka přijďte :)
  • Popovídáme si s vámi o naší škole.
  • Ukážeme vám, jak to u nás vypadá.