PROJEKT Šablony JAK Praha Stodůlky

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání.

1. 11. 2023| Lukáš Rak
EU Sablony