Možnost přestupu a zápisy do 1. třídy.

Aktuálně máme poslední volná místa míst v 1.– 5. ročníku. Možná jedno z těchto volných míst čeká právě na Vaše dítě.

12. 11. 2021| ScioŠkola Praha 13
Cfs25ef4725c385c5

Možnosti přestupu ve školním roce 2021/2022

 

Aktuálně máme volná místa ve všech třídách na I. stupni v 1. – 5. ročníku. A možná jedno z těchto volných míst čeká právě na Vaše dítě.

Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku, dokonce i o prázdninách. Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou zatěžující administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

Dejte svému dítěti prostor před tak vážným rozhodnutím, jako je výběr školy, možnost si ji vyzkoušet. Stačí k tomu vyplnění předběžné přihlášky. Na základě vyplněných údajů Vám e-mailem zašleme předvyplněný formulář závazné přihlášky.  Zároveň si můžete rovnou domluvit schůzku :

vedení školy - tel. 777 480 755

Jaroslava Tykalová

kontakt: jaroslava.tykalova@scioskola.cz

Lukáš Rak

kontakt: lukas.rak@scioskola.cz