Možnosti přestupu

Aktuálně máme několik volných míst v 1.– 5. ročníku. Možná jedno z těchto volných míst čeká právě na Vaše dítě.

12. 11. 2020| ScioŠkola Praha 13
Cfs25ef4725c385c5

Možnosti přestupu ve školním roce 2020/2021

 

Aktuálně máme volná místa ve všech třídách na I. stupni, na II. stupni v 6. – 8. ročníku. A možná jedno z těchto volných míst čeká právě na Vaše dítě.

V případě zájmu se s námi můžete domluvit e-mailem na termínu informativního pohovoru.

Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku, dokonce i o prázdninách. Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou zatěžující administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

Dejte svému dítěti prostor před tak vážným rozhodnutím, jako je výběr školy, možnost si ji vyzkoušet. Stačí k tomu vyplnění předběžné přihlášky. Na základě vyplněných údajů Vám e-mailem zašleme předvyplněný formulář závazné přihlášky.  Zároveň si můžete rovnou domluvit schůzku s potřebným průvodcem, a to v tyto dny:

průvodkyně Kristýna pro 1. až 4. ročník:

každé pondělí 13:00-15:00, úterý 14:00-15:00, středa 10:30-11:30

kontakt: kristyna.henebergova@scioskola.cz

průvodkyně Zuzka pro 5. a 6. ročník:

každé úterý 14:30 – 15:30

kontakt: zuzana.odnohova@scioskola.cz

průvodce Petr pro 7. a 8. ročník:

každý pracovní den od 8:00 do 17:00

kontakt: petr.panek@scioskola.cz