Školní klub

Školní klub

Do našeho klubu mají děti možnost přicházet každý všední den od 7:30, odpoledne poté do 17:00. Aktivity si volí samy děti, nebo je připravují průvodci. Součástí klubového času jsou kroužky, kterými reflektujeme především aktivní zájem dětí a rodičů. Jsme schopni zajistit kroužky od pohybových, přes jazykové až po výtvarné a hudební. Při zájmu lze domluvit téměř vše. Při využití externích lektorů je nutná finanční spoluúčast rodičů.

V současné době běží dramatický kroužek a kroužek zdravého vaření.

 

 

 

Dny otevřených dveří – únor 2019

4. února 2019 a 25. února 2019

17:00

Škola bez domácích úkolů? Škola, ze které se dětem nechce domů? Co vlastně mají děti umět?

#partnerskypristup #zodpovednost #dialogsdetmi
..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Prusíkova 16, Praha 13, 155 00