Školní klub

Školní klub

Do našeho klubu mají děti možnost přicházet každý všední den od 7:30, odpoledne poté do 17:00. Aktivity si volí samy děti, nebo je připravují průvodci. Součástí klubového času jsou kroužky, kterými reflektujeme především aktivní zájem dětí a rodičů. Jsme schopni zajistit kroužky od pohybových, přes jazykové až po výtvarné a hudební. Při zájmu lze domluvit téměř vše. Při využití externích lektorů je nutná finanční spoluúčast rodičů.

V současné době běží dramatický kroužek a kroužek zdravého vaření.

 

 

 

Předzápisy

5. ScioŠkola přijímá pro školní rok 2020/2021 24 dětí.

povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol

Předběžná přihláška

Zde budete mo..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Prusíkova 16, Praha 13, 155 00