Rozvrh hodin

Rozvrhy hodin platné od 2. 9. 2019:

1. ročník      2. ročník      3. ročník       4. ročník       5. ročník

6. ročník       7. ročník

V rozvrzích může dojít před zahájením školního roku k drobným úpravám.

Ranní klub
Do ranního klubu mohou děti přicházet mezi časy 7:30 – 8:15. Prostor zde má strukturovaný i nestrukturovaný čas – tedy aktivity řízené průvodci, ale zároveň čas na popovídání si se spolužáky a vlastní aktivity dětí. Atmosféru často dotváří hudba a témata, kterými škola aktuálně žije.

Kolej je setkání dětí napříč věkovými skupinami s kmenovými průvodci. Jeho cílem je naladit se na společný den. Náplní jsou motivační aktivity, tmelící hry, hovory o aktuálních tématech ve skupině či společná snídaně. Sdílení zkušeností a vzájemná interakce v užší skupince dětí buduje tolik potřebné sociální dovednosti.

Trivium
Kombinace českého jazyka a matematiky.

Shromáždění
Pravidelné celoškolní shromáždění, kde se učíme demokratickému způsobu jednání. Je nástrojem pro tvorbu i zánik pravidel. Témata k projednání zapisují děti po celý týden na nástěnku.

Samorost
Prostor, který mají děti pouze pro sebe a pro své zájmy a osobní projekty.

Předzápisy

5. ScioŠkola přijímá pro školní rok 2020/2021 24 dětí.

povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol

Předběžná přihláška

Zde budete mo..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Prusíkova 16, Praha 13, 155 00