Rozvrh hodin


Rozvrh hodin platný od 1. 2. 2019 naleznete zde.

Ranní klub
Do ranního klubu mohou děti přicházet mezi časy 7:30 – 8:30. Prostor zde má strukturovaný i nestrukturovaný čas – tedy aktivity řízené průvodci, ale zároveň čas na popovídání si se spolužáky a vlastní aktivity dětí. Atmosféru často dotváří hudba a témata, kterými škola aktuálně žije.

Společentsvo je setkání dětí napříč věkovými skupinami s kmenovým průvodcem. Jeho cílem je naladit se na společný den. Náplní jsou motivační aktivity, tmelící hry, hovory o aktuálních tématech ve skupině či společná snídaně. Sdílení zkušeností a vzájemná interakce v užší skupince dětí buduje tolik potřebné sociální dovednosti.

Svět v souvislostech je projektové vyučování probíhající ve třítýdenních celcích. V rámci jednotlivých projektů děti bádají a užívají znalosti v praxi. Poznatky získané v matematice, češtině nebo angličtině se prohlubují. Dovednosti, které už děti mají, jsou přirozeně rozšiřovány v zóně nejbližšího rozvoje. Mezioborové souvislosti tak nemusíme uměle vyhledávat, ale nacházíme je napříč všemi obory.

Trivium
Kombinace českého jazyka a matematiky.

Fórum
Pravidelné celoškolní shromáždění, kde se učíme demokratickému způsobu jednání. Témata k projednání se shromažďují celý týden na  nástěnce. Fórum je nástrojem pro tvorbu i zánik pravidel.

Samorost
Prostor, který mají děti pouze pro sebe a pro své zájmy a osobní projekty.

Do našeho týmu sháníme aktuálně kolegy na pozici průvodce.

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Prusíkova 16, Praha 13, 155 00