Co se děje ve škole

Společenstvo

Tak jako v klasických školách je základní sociální jednotkou třída, v našem případě je to Společenstvo. Ve společenstvu se schází děti denně. Nachází se zde všechny věkové skupiny děti od 1. do 6. třídy (později až do 9.). Věříme totiž v sílu vrstevnického učení. Náplní času ve společenstvu jsou aktivity převážně socializačního charakteru, avšak probíhá zde i sdílení informací načerpaných během výuky, primární preventivní programy, či diskuze o dlouhodobých cílech školy.

Předměty

Oproti klasickým školám věříme, že dělení školního času na předměty není úplně třeba. Přesto si udržujeme pro každý ročník několik předmětů. Na naší škole to jsou Český jazyk, Anglický jazyk, Tělocvik a Matematiku silně orientovanou na kombinaci s dalšími přírodními vědami (Přírodopis, Fyzika, Chemie…). Cílem je dát dětem v prvních letech školní docházky dostatek kontextuálně podaných informací ze základních oblastí. Pro další vývoj je důležité perfektně ovládnout čtení, psaní, počítání a základy cizího jazyka.

Předmětový čas pro nás rozhodně neznamená pouze frontální výuku. Máme zkušenosti se zážitkovou pedagogikou či metodou výuky Matematiky dle prof. Hejného. Každé téma promýšlíme, využíváme skupinovou práci a rozhodně nám nevadí, když se děti baví. O to nám přeci jde, ne?

 

Podání přihlášky

Milý rodiče,zaslali jsme Vám přihlášku k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte na naší škole. Přihláška je vyplněna na základě údajů, které jste zadali v předběžné přihl..

Mimořádné opatření

Od 10.3.2019 na základě Mimořádného opatření MZČR přesouváme školu do online prostředí.

Google ClassroomGoogle MeetGoogle Calendar

 

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Prusíkova 16, Praha 13, 155 00
Edookit logo