Školné

Školné od začátku školního roku 2018 / 2019 činí 9. 800 Kč měsíčně, tedy 98 tisíc korun ročně.

V ceně školného je započítána účast dětí ve školním klubu, strava je hrazena samostatně.

Protokol o průběhu a výsledcích voleb do školské rady

Protokol o průběhu a výsledcích voleb do školské rady k nahlédnutí zde.

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Prusíkova 16, Praha 13, 155 00