Monika Kohoutková

ředitelka
monika.kohoutkova@scioskola.cz

Je to už několik desítek let, co jsem seděla ve školních lavicích, jinak je tomu však se vzděláváním. Jsem permanentním studentem, tvůrcem vzdělávacích programů a metodik, také však narušitelem současné strategie vzdělávání v ČR. A protože musím stále něco studovat, záběr mám od techniky přes ekonomiku a psychologii až po medicínu. Ráda vše vzájemně propojuji a kombinuji. Nyní jsou v mém hledáčku poznávání neurotechnologie. Stejnou pestrost mám i v profesním životě. Nedám však dopustit na rozvoj a vzdělávání dospělých, kterým se věnuji stále. Ať už z titulu ředitelky, kouče, lektora, mentora nebo nově jako neuropeer. A mé výsledky? Můj um ve vzdělávání a rozvoji dospělých ovlivnil úspěchy druhých lidí v segmentech jako je energetika, výroba a ekonomika například dosažením pozic ředitele významné firmy, viceprezidenta zahraniční firmy, ředitele výrobního závodu nebo specialisty zušlechťovacích strojů.

Začátkem letošního roku se mi neustále vkrádala neodbytná myšlenka. Vzpomínka na můj dětský sen – být paní učitelkou. Na rodinných oslavách jsou vždy k dobrému dávány historky o tom, jak jsem „učitelovala“ nebo jako tříletá utíkala do jeslí i o víkendu. Došlo mi, že chci dál podněcovat v lidech jejich potenciál, talent a osobní růst, ovlivňovat vzdělávání u zdroje a sklízet dobré ovoce. Vím totiž jak. Tak jsem tady – v „naší ScioŠkole“ – se vším, co umím, dokážu a hlavně s obrovskou dávkou energie a chuti.

I s vlastními dětmi – nyní už dospělými – slavím, teď už jejich úspěchy, na poli vzdělávacím i profesním. To už je však další příběh a tomu dám prostor jinde a jindy.

Předzápisy

5. ScioŠkola přijímá pro školní rok 2020/2021 24 dětí.

povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol

Předběžná přihláška

Zde budete mo..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Prusíkova 16, Praha 13, 155 00