Lucie Vrchotová

zástupkyně ředitele
lucie.vrchotova@scioskola.cz

Období povinné školní docházky není právě z těch, na které vzpomínám nejraději. Byla jsem průměrná žačka a učení způsobem, jakým to tehdy po mně bylo vyžadováno, mi nešlo. V učivu jsem se ztrácela. Bála jsem se, nedůvěřovala si a podceňovala se. Můj potenciál a talenty zůstávaly nevyužité někde hluboko uvnitř mě. Často jsem si, později v životě, kladla otázku, zda to bylo nutné, zda nebyla možná jiná cesta. Dnes vím, že jiné cesty existují. Takové, na kterých nemusíme ztrácet sami sebe. Takové, kde dětský potenciál a talent jsou prioritou číslo jedna.

Mým cílem je, abychom děti dokázali provést školní docházkou bez zbytečných škrábanců na duši. Aby našly své talenty a dokázaly s nimi zodpovědně nakládat. Aby se staly lidmi, kterým bude patřit budoucnost bez obav, sebepodceňování a pochroumaných ideí. Aby se k sobě navzájem dokázaly chovat s respektem a úctou, a aby rozuměly budoucímu světu se všemi jeho proměnami.

V posledních několika letech jsem se profesně věnovala speciální pedagogice, konkrétně etopedii. V tomto prostředí jsem se naučila, že nikdy není pozdě začít dělat věci jinak, a že “kde je vůle, tam je i cesta”.

Jsem ráda, že jsem ve ScioŠkole a spoluutvářím místo, kde zodpovědnost, svoboda, morálka, odvaha, optimismus a aktivita nejsou jen slova.

Předzápisy

5. ScioŠkola přijímá pro školní rok 2020/2021 24 dětí.

povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol

Předběžná přihláška

Zde budete mo..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Prusíkova 16, Praha 13, 155 00