Erna Landová

hospodářka školy
erna.landova@scioskola.cz

Jako dítě jsem prošla klasickým vzdělávacím systémem a studium jsem zakončila vysokoškolským titulem. Před založení rodiny jsem měla možnost absolvovat několik zaměstnání v korporátních společnostech. Měla jsem tedy kariéru v dost ‘standardním’ prostředí.

Po založení rodiny jsem zjistila, že jsou pro mě důležité úplně jiné hodnoty, než do té doby. Při hledání vhodné školy pro mé syny jsem se začala velmi intenzivně zajímat o ScioŠkoly a nakonec mám doma dva scioškoláky.  Je mi velmi blízký nejen systém práce z dětmi ale i celková filozofie přístupu.

Hodně se zajímám o seberozvoj, stále se snažím zlepšovat sebe i celou rodinu, hledat cestu k sobě navzájem. Praktikuji jógu, denně běhám, posouvám svoje limity.

Práci ve ScioŠkole vidím jako práci s posláním, práci s obrovským potenciálem. Jsem nadšená, že můžu být součástí týmu, který posouvá hranice, nebojí se výzev – být součástí prostoru, kde se nemluví jen o tom, jak by šlo věci dělat lépe, ale kde se to opravdu děje.

Cítím, že jsem přesně tam, kde mám být.

 

Předzápisy

5. ScioŠkola přijímá pro školní rok 2020/2021 24 dětí.

povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol

Předběžná přihláška

Zde budete mo..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Prusíkova 16, Praha 13, 155 00