Koncepce

Často kladené otázky

Speciálně pro Vás jsme vytvořili brožuru, ve které odpovídáme na často kladené otázky týkající se ScioŠkol.

Koncepce

Poznání světa předchází sebepoznání. Čím více chápeme, kdo jsme, tím lépe jsme schopni pochopit svět, který nás obklopuje. Pokud se na sebe a na své schopnosti díváme reálně, máme větší šanci uspět. Poznáme své silné stránky, ale i oblasti, kde se ještě můžeme zdokonalit.

Naši koncepci jsme nazvali Kořeny – ve smyslu toho, kdo jsme a odkud pocházíme. Náš absolvent bude znát sám sebe a své možnosti. Sebepoznání mu umožní vztahovat se ke světu a najít v něm své místo.

Proces budování autonomie je citlivě odstupňován tak, aby dítě bylo schopno přebírat zodpovědnost přiměřeně svému věku a zralosti. Poznání není omezeno vyučovací hodinou, ale prostupuje veškeré dění ve ScioŠkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předzápisy

5. ScioŠkola přijímá pro školní rok 2020/2021 24 dětí.

povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol

Předběžná přihláška

Zde budete mo..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Prusíkova 16, Praha 13, 155 00