Máme první živel

publikováno: 12 / 9 / 2018

Druhý den víla Flórinka rozdělila děti do dvojic, aby zmátly Hejkala. Máme tak v táboře patrony a jejich svěřence, kteří o sebe vzájemně pečují. V lese děti vyráběly misky z přírodnin, kterými přenesly vodu z křišťálového potoka do kouzelné nádoby, kterou musely až do večera uhlídat před Hejkalem. To se jim díky vzájemné spolupráci podařilo. Večer jsme se sešli společně v kruhu a prezentovali naše zájmy a oblíbené činnosti. Vzájemně jsme si prokázali ochotu naslouchat a lépe jsme se mezi sebou poznali.

Dny otevřených dveří – únor 2019

4. února 2019 a 25. února 2019

17:00

Škola bez domácích úkolů? Škola, ze které se dětem nechce domů? Co vlastně mají děti umět?

#partnerskypristup #zodpovednost #dialogsdetmi
..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Prusíkova 16, Praha 13, 155 00